MUSIKNÄMND

Ordförande
  Thomas Enroth, 045-2479753

Medlemmar
  Rolf Wikman 050-3224453
  Kurt Sund, 050-3493060
  Stig Östman, 050-5762380
  Krister Hammarberg, 0400-130151
  Kent Lundqvist, 050-5609176
  Folke Lindgren, 050-3447810
  Frej Högdahl, 050-5509928

FESTKOMMITTÈ

Ordförande
  Leif Westerlund 044-3571750

Medlemmar
  Guy Käcko, 044-5939118
  Kurt Sund, 050-3493060
  Sven Simons, 0500-568354
  Max Lassander 0500-789866
  Kent Lundqvist, 050-5609176
  
STÄMFISKALER

Tenor I
  Krister Hammarberg, 0400-130151

Tenor II
  Stig Östman, 050-5762380

Bas I
  Kurt Sund, 050-3493060

Bas II
  Sven Simons, 0500-568354

VERKSAMHETSGRANSKARE

Ordinarie
  Boris Nyholm, 044-3025675

Ordinarie
  Sven Simons, 0500-568354

Suppleant
  Sven Westerholm, 050-3748259

Suppleant
  

FANBÄRARE

Ordinarie
  Kent Lundqvist, 050-5609176

Ordinarie
  Boris Nyholm, 044-3025675

Suppleant
  Kurt Sund, 050-3493060

ARKIVARIE

  Sven Simons, 0500-568354

NOTFÖRVALTARE

  Krister Hammarberg, 0400-130151

MATERIALFÖRVALTARE

  Putte Bäck, 050-3623510

RESELEDARE

  Sven Simons, 0500-568354

SCENMÄSTARE

  Torolf Bonäs, 050-5542510

LJUDMÄSTARE

   Krister Hammarberg, 0400-130151

FACEBOOK

Putte Bäck, 050-3623510

Reserv, Ralf Hästbacka 0500-263808