Hösten 2017

2 september  Deltagande i konserten "Folkmusik " i Stjärnhallen i Nykarleby
                         tillsammans med Lasse Berghagen, Heléne Nyberg och kören Euforia.

                        Oratoriet "Skymning-Gryning"                     
8 november   Premiär i Schaumansalen i Jakobstad kl 19.00
                         Nykarleby Manskör, Nice Noise, Schlagerkören och
                         Orchestra Aurora Finlandica
                         Solister: Sören Lillkung, Therese Karlsson,
                                        Margaretha Nordqvist, Erik-André Hvidsten
                         Dirigent: Nils-Petter Ankarblom
9 november    Schaumansalen i Jakobstad kl 19.00
10 november  Schaumansalen i Jakobstad kl 18.00 och kl 20.00
11 november  Schaumansalen i Jakobstad kl 15.00 och kl 18.00
12 november  Schaumansalen i Jakobstad kl 15.00 och kl 18.00
16 november  Schaumansalen i Jakobstad kl 19.00
17 november  Ekenäs kyrka kl 17.00 och kl 19.00
18 november  Alandica i Mariehamn kl 18.00
19 november  Grand i Borgå kl 14.00 och kl 16.00
24 november  Närpes simhall kl 19.00
26 november  Stadshuset i Vasa kl 16.00 och kl 18.00
3 december    Schaumansalen i Jakobstad kl 15.00 och kl 18.00
5 december    Kronoby kyrka kl 19.00

                                   

Våren 2017

12 februari    Deltagande i Alla Hjärtans Dag konsert i Nykarleby kyrka

8-9 april        Bandning av Skymning-gryning vid Campus Allegro

22 april          Konsert i Kronoby kyrka tillsammans med Madrigalen, Nice Noise,
                      Schlagerkören och Euforia.

29 april          Vårkonsert vid Kredu tillsammans med Schlagerkören.

6 maj             Uppträdande vid Österbottens Mat- och samlarmässan i Anders
                      Wiklöfs Arena i Bennäs

21 maj           Uppvaktning på De Stupades dag i Nykarleby kyrka och vid krigargravarna

21 maj           Vårkonsert i Holm skola i Larsmo tillsammans med Schlagerkören

16 juli            Uppträdande vid öppnandet av Jakobs Dagar i Jakobstad

 

Hösten 2016

8 oktober      Deltagande i en välgörenhetskonsert i Nykarleby kyrka
                     Arr.: Nykarleby Lions

16 oktober    Deltagande i en välgörenhetskonsert i Pedersöre kyrka
                     Arr.: Nada-Nord

6 december   Uppträdande på själständighetsdagen i Nykarleby kyrka

13 december Deltagande i Luciafestligheterna i Nykarleby

17 december  Julkonsert i Nykarleby kyrka tillsammans med Nina Lassander

 

Våren 2016

19 mars         Konsert vid Uffes Mat & Café i Purmo

20 mars         Konsert i Hirvlax skola

20 mars         Konsert i PUF;s lokal i Pensala

3 april            Medverkande i Nada-Nords välgörenhetskonsert i Nedervetil kyrka

10 april          Konsert tillsammans med Schlagerkören och Nice Noise
                        vid Holm skola i Larsmo

29 april          Vårkonsert vid Kredu i Nykarleby

15 maj           Uppvaktning på De stupade dag vid Jeppo Kyrka

17 aug           Medverkan i en allsångsafton under kulturveckan i Nykarleby

 

Hösten 2015

28 oktober     Medverkande i en konsert för Korsholm kommuns anställda
                         i Korsholms kyrka

29 oktober     Medverkande i en konsert med Erik-André Hvidsten i Schaumansalen
                         i Jakobstad

6 november    Deltagande i Svenska dagen-festligheterna i Stadshuset i
                         Seinäjoki

6 december    Uppträdande på Självständighetsdagen i Nykarleby kyrka

13 december  Deltagande i Luciafestligheterna i Nykarleby

18 december   Julkonsert vid Svenska gården i Jakobstad
                          tillsammans med Schlagerkören

19 december  Julkonsert i Nykarleby kyrka tillsammans med Finlandia Order
                          of Runeberg

 

Våren 2015

27 mars           Medverkande i Nada-Nords välgörenhetskonsert i Jakobstads   
                         kyrka

11 april            Vårkonsert i Kristliga Folkhögskolan-KREDU i Nykarleby

17 april            Konsert i Snappertuna kyrka

18 april            Konsert i Sigurd Snåresalen i Ekenäs tillsammans med
                         Ekenäs Manskör

17 maj             Uppträdande på De Stupades dag i Munsala kyrka

27 juli              Allsångskonsert i Terjärv tillsammans med Lasse Berghagen

 

Hösten 2014 

4 oktober         Medverkande i Nada-Nords välgörenhetskonsert
                        "Hela Österbotten hjälper"  i Närpes simhall tillsammans med 
                        bl.a. Sanna Nielsen

18 oktober       Medverkande i Lions välgörenhetskonsert i Stjärnhallen i
                        Nykarleby

6 december     Uppträdande på Självständighetsdagen i Nykarleby kyrka

13 december   Deltagande i Luciafestligheterna i Nykarleby  

19 december   Julkonsert i Vörå kyrka tillsammans med Åsa Jinder och 
                          Thomas Lundin                      

20 december   Julkonsert i Nykarleby kyrka tillsammans med Åsa Jinder
                          och Thomas Lundin

 

Våren 2014

16 februari       Medverkande i Lions välgörenhetskonsert i Pedersöre kyrka

23 mars           "Jag vill tacka livet" Konsert i Schaumansalen tillsammans med
                        Arja Saijonmaa, Thomas Lundin, Heléne Nyberg m.fl.     
                      
26 april            80 års Jubileumskonsert i Stjärnhallen i Nykarleby

10 maj             Konsert tillsammans med Sunny Singers och Nice Noise i
                        Jugendsalen i Jakobstad

11 maj             Konsert tillsammans med Sunny Singers och Nice Noise i
                        Korsholms kulturhus

4 juli                Medverkan i konserten "Visor på väg" på Lillön i Monäs
                        tillsammans med bl.a. Åsa Jinder

 

Hösten 2013

4 - 6 oktober   Körresa till Sollefteå, konsert 4.10 i Hotell Appelbergs festsal

1 december     Deltagande i Adventskonserten i Munsala kyrka

6 december     Deltagande i högmässan i Nykarleby kyrka
                        och uppvaktningen vid hjältegravarna.

11 december   Julkonsert i Nedervetil kyrka tillsammans med Nice Noise

13 december   Deltagande i Luciafestligheterna i Nykarleby

14 december   Julkonsert i Nykarleby kyrka tillsammans med Nice Noise

 

Våren 2013

1 - 3 februari  Körresa till Umeå
                          - konsert vid Tomtebo äldreboende
                          - konsert i Carlskyrkan

                        Vårkonsertturné
27 april            Normens skola i Nykarleby
1 maj               Hirvlax skola i Nykarleby
2 maj               Jeppo skola i Nykarleby

3 maj               Gemensamt med Nice Nois i Kronoby Samlingshus  
4 maj               Gemensamt med Nice Nois vid Gillestugan
                         i Nedervetil
5 maj               Konsert vid Frank Mangs Center i Närpes

19 maj            Deltagande i högmässan i Jeppo kyrka och uppvaktningen vid hjältegravarna

8 juni              3-förbundssångfest vid Campus Allegro i Jakobstad

26 juni            Deltagande i en allsångsafton vid Tullmagasinet

25 juli             Deltagande i en allsångsafton vid Strandis i Larsmo