Hösten 2023

Sö 24.10 kl.19.00 Deltagande i NadaNord-konsert i Pedersöre kyrka

Sö 3.12 kl.15.00 Adventskonsert i Munsala kyrka

On 6.12 kl.10.00 Självständighetsdagen i Nykarleby kyrka

On 13.12 kl. 18.00Lucia kröning på torget och i kyrkan

On 20.12 kl. 19.00 Julkonsert i Nykarleby kyrka med gästsolist Sofia Källgren

Våren 2023

Sö 23 april  Deltagande i NadaNord-konsert i Schaumansalen

Lö 29 april Vårkonsert på Kredu kl.18.00

Må 1 Maj Parad från torget till Brostugan kl.11.00 där vi sjunger in våren.

Hösten 2022

Sö 2.10  Deltagande i NadaNord-konsert i Jakobstads kyrka

Lö 8 oktober     Konsert i Munsalagården kl 15.00.

sö 9 oktober     Konsert i Sundby Samlingshus kl 15.00.

Lö 17 december
Julkonsert tillsammnans med Nykarleby Damkör och OBO-Big-Band samt artister i Stjärnhallen i Nykarleby.

Våren 2022

14 mars                 Bandning av välgörenhetskonsert på Ritz i Vasa till förmån för Ukraina

26 mars                Deltagande i en välgörenhetskonsert i Nykarleby kyrka till förmån för Ukraina

23 april                 Uppträdande på Mathaförbundets årsmöte vid Stjärnhallen i Nykarleby

1 maj                     "Gubbjånor" Två berättarkonserter vid Kredu i Nykarleby

6 maj                     Välgörenhetskonsert till förmån för Nada Nord i Jugendsalen i Jakobstad

15 maj                   De Stupades dag, deltagande i högmässan i Nykarleby kyrka


Hösten 2021

24 september  Deltagande i NadaNord-konsert i Schaumansalen i Jakobstad

28 november   Deltagande i Adventskonsert i Munsala kyrka

6 december      Deltagande i Självständighetsdagens högmässa i Nykarleby kyrka

13 december   Deltagande i Luciafestligheterna i Jakobstad och Nykarleby

18 december    Julkonsert i Nykarleby kyrka
 

Våren 2021

Inga evenemang på grund av coronapandemin

 

Hösten 2020

Inga evenemang på grund av coronapandemin

 

Våren 2020

28-29 februari  Körövningsweekend i Haparanda, Sverige          

8 mars            Deltagande i en konsert på Internationella Kvinnodagen
                       i Schaumansalen i Jakobstad

13 juni            Utomhuskonsert vid Tullmagasinet i Nykarleby

 

Hösten 2019

5 oktober        Deltagande i Nykarlebygala i Stjärnhallen

12 oktober      Deltagande i NadaNord-konsert i Schaumansalen i Jakobstad

22 december  Allsångskonsert inför julen i Nykarleby kyrka 

 

Våren 2019

12 januari      Deltagande i programmet vid återinvigningen av Munsalagården

21 mars         Byaturné, Purmo skola, Lillby

22 mars         Byaturné, Terjärv skola

23 mars         Byaturné, Sundby samlingshus

24 mars         Byaturné, Pensala samlingshus

27 april         Jubileumsvårkonsert vid Kredu i Nykarleby

                     Oratoriet Skymning Gryning
                    
Nykarleby Manskör, Nice Noise, Schlagerkören,
                     Solister: Therese Karlsson, Margaretha Nordqvist,
                     Erik-André Hvidsten och Philip Järvenpää
                     Thomas Enroth med orkester
                     Dirigent: Nils-Petter Ankarblom
7 juni            Åminne Folkpark kl 19.30
8 juni            Munsala kyrka kl 19.30
9 juni            Klacken, Lillby kl 18.00

 

Hösten 2018

13 oktober    Deltagande i välgörenhetskonserten "Stop Cancer" i Stjärnhallen
                        i Nykarleby, tillsammans med Stephan Nyman, Jeppo Ungdomsorkester,                          Euforia, Heléne Nyberg och Thomas Enroth

26 oktober    Deltagande i  välgörenhetskonserten " En kväll för Nada Nord" i
                        Schaumansalen i Jakobstad, tillsammans med Heléne Nyberg, Philip
                        Järvenpää, Krtistoffer Streng, Euforiakören, Nice Noise, Schlagerkören
                        och Thomas Enroth

1 december   Deltagande i adventkonserten "Topelius jul" i Munsala kyrka tillsammans 
                         med körer och orkestrar inom Nykarlebunejdens sång- och musikförbund
                         samt barnkör från Zachariasskolan och Jakobstads Sinfonietta
                         Solister: Pia-Karin Helsning-Saur och Simon Granlund
                         Dirigent: Anna-Maria Helsing

21 december  Deltagande i en julkonsert i Schaumansalen i Jakobstad tillsammans
                         med Nice Noise och Schlagerkören

 

Våren 2018

31 januari     Deltagande i en allsångskväll, vid Kredu i Nykarleby, med anledning av
                       Zacharias Topelius 200-årsjubileum

18. februari   Deltagande i välgörenhetskonserten "Stop Cancer", i Stjärnhallen
                        i Nykarleby, tillsammans med Erik André Hvidsten, Heléne Nyberg,
                        Schlagerkören, Nice Noise, Nykarleby Damkör, Novato och
                        Jeppo Ungdomsorkester

28 april          Vårkonsert vid Kredu i Nykarleby

19 maj           Deltagande i "Nattvandring i Öja 2018"

20 maj           Uppträdande på De Stupades dag i Munsala kyrka

9 juni             Deltagande i Treförbunds sång- och musikfest i Karleby

 

Hösten 2017

2 september  Deltagande i konserten "Folkmusik " i Stjärnhallen i Nykarleby
                         tillsammans med Lasse Berghagen, Heléne Nyberg och kören Euforia.

                        Oratoriet "Skymning Gryning"                     
8 november   Premiär i Schaumansalen i Jakobstad kl 19.00
                         Nykarleby Manskör, Nice Noise, Schlagerkören och
                         Orchestra Aurora Finlandica
                         Solister: Sören Lillkung, Therese Karlsson,
                                        Margaretha Nordqvist, Erik-André Hvidsten
                         Dirigent: Nils-Petter Ankarblom
9 november    Schaumansalen i Jakobstad kl 19.00
10 november  Schaumansalen i Jakobstad kl 18.00 och kl 20.00
11 november  Schaumansalen i Jakobstad kl 15.00 och kl 18.00
12 november  Schaumansalen i Jakobstad kl 15.00 och kl 18.00
16 november  Schaumansalen i Jakobstad kl 19.00
17 november  Ekenäs kyrka kl 17.00 och kl 19.00
18 november  Alandica i Mariehamn kl 18.00
19 november  Grand i Borgå kl 14.00 och kl 16.00
24 november  Närpes simhall kl 19.00
26 november  Stadshuset i Vasa kl 16.00 och kl 18.00
3 december    Schaumansalen i Jakobstad kl 15.00 och kl 18.00
5 december    Kronoby kyrka kl 19.00

13 december  Deltagande i Luciafestligheterna på Nykarleby torg

                                   

Våren 2017

12 februari    Deltagande i Alla Hjärtans Dag konsert i Nykarleby kyrka

8-9 april        Bandning av Skymning Gryning vid Campus Allegro

22 april          Konsert i Kronoby kyrka tillsammans med Madrigalen, Nice Noise,
                      Schlagerkören och Euforia.

29 april          Vårkonsert vid Kredu i Nykarleby tillsammans med Schlagerkören.

6 maj             Uppträdande vid Österbottens Mat- och samlarmässan i Anders
                      Wiklöfs Arena i Bennäs

21 maj           Uppträdande på De Stupades dag i Nykarleby kyrka och vid krigargravarna

21 maj           Vårkonsert i Holm skola i Larsmo tillsammans med Schlagerkören

16 juli            Uppträdande vid öppnandet av Jakobs Dagar i Jakobstad

 

Hösten 2016

8 oktober      Deltagande i en välgörenhetskonsert i Nykarleby kyrka
                     Arr.: Nykarleby Lions

16 oktober    Deltagande i en välgörenhetskonsert i Pedersöre kyrka
                     Arr.: Nada-Nord

6 december   Uppträdande på själständighetsdagen i Nykarleby kyrka

13 december Deltagande i Luciafestligheterna i Nykarleby

17 december  Julkonsert i Nykarleby kyrka tillsammans med Nina Lassander

 

Våren 2016

19 mars         Konsert vid Uffes Mat & Café i Purmo

20 mars         Konsert i Hirvlax skola

20 mars         Konsert i PUF;s lokal i Pensala

3 april            Medverkande i Nada-Nords välgörenhetskonsert i Nedervetil kyrka

10 april          Konsert tillsammans med Schlagerkören och Nice Noise
                        vid Holm skola i Larsmo

29 april          Vårkonsert vid Kredu i Nykarleby

15 maj           Uppträdande på De stupade dag vid Jeppo Kyrka

17 aug           Medverkan i en allsångsafton under kulturveckan i Nykarleby

 

Hösten 2015

28 oktober     Medverkande i en konsert för Korsholm kommuns anställda
                         i Korsholms kyrka

29 oktober     Medverkande i en konsert med Erik-André Hvidsten i Schaumansalen
                         i Jakobstad

6 november    Deltagande i Svenska dagen-festligheterna i Stadshuset i
                         Seinäjoki

6 december    Uppträdande på Självständighetsdagen i Nykarleby kyrka

13 december  Deltagande i Luciafestligheterna i Nykarleby

18 december   Julkonsert vid Svenska gården i Jakobstad
                          tillsammans med Schlagerkören

19 december  Julkonsert i Nykarleby kyrka tillsammans med Finlandia Order
                          of Runeberg

 

Våren 2015

27 mars           Medverkande i Nada-Nords välgörenhetskonsert i Jakobstads   
                         kyrka

11 april            Vårkonsert i Kristliga Folkhögskolan-KREDU i Nykarleby

17 april            Konsert i Snappertuna kyrka

18 april            Konsert i Sigurd Snåresalen i Ekenäs tillsammans med
                         Ekenäs Manskör

17 maj             Uppträdande på De Stupades dag i Munsala kyrka

27 juli              Allsångskonsert i Terjärv tillsammans med Lasse Berghagen

 

Hösten 2014 

4 oktober         Medverkande i Nada-Nords välgörenhetskonsert
                        "Hela Österbotten hjälper"  i Närpes simhall tillsammans med 
                        bl.a. Sanna Nielsen

18 oktober       Medverkande i Lions välgörenhetskonsert i Stjärnhallen i
                        Nykarleby

6 december     Uppträdande på Självständighetsdagen i Nykarleby kyrka

13 december   Deltagande i Luciafestligheterna i Nykarleby  

19 december   Julkonsert i Vörå kyrka tillsammans med Åsa Jinder och 
                          Thomas Lundin                      

20 december   Julkonsert i Nykarleby kyrka tillsammans med Åsa Jinder
                          och Thomas Lundin

 

Våren 2014

16 februari       Medverkande i Lions välgörenhetskonsert i Pedersöre kyrka

23 mars           "Jag vill tacka livet" Konsert i Schaumansalen tillsammans med
                        Arja Saijonmaa, Thomas Lundin, Heléne Nyberg m.fl.     
                      
26 april            80 års Jubileumskonsert i Stjärnhallen i Nykarleby

10 maj             Konsert tillsammans med Sunny Singers och Nice Noise i
                        Jugendsalen i Jakobstad

11 maj             Konsert tillsammans med Sunny Singers och Nice Noise i
                        Korsholms kulturhus

4 juli                Medverkan i konserten "Visor på väg" på Lillön i Monäs
                        tillsammans med bl.a. Åsa Jinder

 

Hösten 2013

4 - 6 oktober   Körresa till Sollefteå, konsert 4.10 i Hotell Appelbergs festsal

1 december     Deltagande i Adventskonserten i Munsala kyrka

6 december     Deltagande i högmässan i Nykarleby kyrka
                        och uppvaktningen vid hjältegravarna.

11 december   Julkonsert i Nedervetil kyrka tillsammans med Nice Noise

13 december   Deltagande i Luciafestligheterna i Nykarleby

14 december   Julkonsert i Nykarleby kyrka tillsammans med Nice Noise

 

Våren 2013

1 - 3 februari  Körresa till Umeå
                          - konsert vid Tomtebo äldreboende
                          - konsert i Carlskyrkan

                        Vårkonsertturné
27 april            Normens skola i Nykarleby
1 maj               Hirvlax skola i Nykarleby
2 maj               Jeppo skola i Nykarleby

3 maj               Gemensamt med Nice Nois i Kronoby Samlingshus  
4 maj               Gemensamt med Nice Nois vid Gillestugan
                         i Nedervetil
5 maj               Konsert vid Frank Mangs Center i Närpes

19 maj            Deltagande i högmässan i Jeppo kyrka och uppvaktningen vid hjältegravarna

8 juni              3-förbundssångfest vid Campus Allegro i Jakobstad

26 juni            Deltagande i en allsångsafton vid Tullmagasinet

25 juli             Deltagande i en allsångsafton vid Strandis i Larsmo