Nykarleby Manskör bildades 1934 och körens medlemsantal är för närvarande ca 32 sångare fördelade på 4 stämmor.

Manskören repeterar varje torsdag från kl. 19.00 vid Kredu i Nykarleby.

Vi sjunger en blandad repertoar med både profan och sakral musik bl.a. evergreens, visor,
folksånger, klassiska manskörssånger, schlagers och kyrkomusik.

Kören uppträder traditionsenligt under året vid olika evenemang såsom:  Nykarlebynejdens Sång och Musikförbunds adventskonsert, självständighetsdagen, Luciakröningen och -festen, 1 maj-festligheter och vid De stupades dag.
Dessutom ordnar kören varje år en eller flera julkonserter i egen regi eller tillsammans med andra körer och artister, samt i månadsskiftet april/maj vårkonserter i både Nykarleby och närliggande områden.

Manskören idkar körutbyte med olika körer i Finland och Sverige.
Med Sollefteå Manskör har kören haft regelbundna träffar nästan vart tredje år sedan
1948. Sollefteå är Nykarlebys vänort i Sverige.
Nykarleby Manskör är medlem av Finlands Svenska Manssångarförbund r.f.
och verksamheten bedrivs i samarbete med Nykarleby Arbis och Svenska Studiecentralen.